Handig om de Danstermen te weten


&

Is een aanduiding voor een voet- of lichaamsbeweging op de halve tel
van een maatslag in de muziek.
De tel die achter het "&" teken staat is de gehalveerde tel.
Dus bij 1, 2, 3 & 4 is tel 4 gehalveerd.


A

Accent

Is de beklemtoning van tonen of maatdelen in de muziek en/of beweging


Across

Met de vrije voet gekruist over de ondersteunende voet stappen


Alignment

Is het aangeven van de richting waarin het lichaam t.o.v.
de dansrichting naar toe staat


Ankle Hook

De vrije voet haken achter de enkel van het ondersteunende been


Apart

De voeten staan uit elkaar in de 2e positie


Applejack (2 tellen)

Het beurtelings met de ene voet op de bal en de andere voet
op de hak in tegengestelde richting draaien.
Voorbeeld:
1 Draai op bal van LV de hak naar binnen ten tegelijk op hak van RV de tenen naar buiten
& Beide voeten terug naar uitgangspositie
2 Draai op hak van LV de tenen naar buiten en tegelijk op bal van RV de hak naar binnen
& Beide voeten terug naar uitgangspositie


B

Balance

Evenwicht. Het verdelen van het lichaamsgewicht t.o.v. de voeten


Balance step

Is een stap in iedere richting welke gevolgd wordt door een
sluitpas zonder gewicht (Close) en een tel rust (Hold).
Hierbij het lichaam in evenwicht houden


Bar

In de muziek is het de afbakening in de tijd d.m.v. maatstrepen,
dit zijn verticale strepen op de notenbalk om de
maten in vakken te delen


Beat

Is een maatslag (een tel)


BPM = Beats Per Minute

Aantal maatslagen per minuut (tempo), d.w.z. de graad van snelheid
waarin de muziek gespeeld wordt.
Bij dansmuziek wordt het meestal aangegeven door het aantal tellen per minuut


Behind

Voetbeweging door met de vrije voet iets achter de andere voet te stappen.
Betekent ook het gebied achter de danser(s).


Body Center

Het evenwichtspunt van het lichaam, gelegen in de buurt van het middenrif


Body Roll

Een beweging waarbij het lichaam op een soepele manier opwaarts,
zijwaarts of neerwaarts wordt “gerold”.


Box Step (8 tellen)

Er wordt een vierkant (box) gestapt.
Voorbeeld:
1 LV naar links opzij
2 RV plaats naast LV
3 LV stap naar voor
4 Rust
5 RV stap naar rechts opzij
6 LV plaats naast RV
7 RV stap naar achter
8 Rust


Broadway Kicks (Chorus Line)

Een combinatie van een Side Step en een Kick High diagonaal naar voor.
Voorbeeld:
1 RV stap rechts opzij,
2 LV schop diagonaal rechts naar voor,
3 LV stap links opzij,
4 RV schop diagonaal links naar voor ( zie bijv. El Paso Swing)


Brush (1 tel)

Een brush is een veeg over de vloer, naar voor of naar achter, met LV of RV.


Brush Walk

Eender als bij de brush alleen nu voor of na de brush een stap


Bump

Een heupbeweging waarbij de heup wordt geduwd. Kan in elke richting.
Dit gebeurt met iets gebogen knieën.
(Ook bekend als Hip Bump)


Bunny Hops

Zijn een aantal Leaps ( een leap is het overspringen van de ene voet op de andere voet)
met touches welke doorgaans diagonaal gesprongen wordt.
(Ook bekend onder de naam Pin-Ball).
Voorbeeld:
& RV spring diagonaal rechts voor,
1 LV tik teen naast RV,
2 tel rust,
& lV spring diagonaal links voor,
3 RV tik teen naast LV,
4 tel rust.


Buzz Step

Is gelijk als de Paddle Turn, echter is de "afzet"voet in de
3e voetpositie geplaatst.
Voorbeeld:
1 RV stap voor in de 5e voetpositie,
2 draai op ballen v. beide voeten 1/8 linksom
( je eindigt dus in de 2e voetpositie). De maximale draai is 1/4.


C

Cajun Shuffle

De enige shuffle met hele telling, dus de & telling ontbreekt.
Voorbeeld:
1 RV stap 1/8 rechtsom opzij,
2 LV sluit aan,
3 RV stap opzij ( nog steeds 1/8 rechtsom),
4 variabel


Center

Midden (dansrichting "home"), c.q. middelpunt


Cha Cha Shuffle

Als de shufflestep maar dan in de 5e positie en moet altijd met
Cuban Motion te worden gedanst
en tevens moet de 2e pas op de bal v.d. ene voet achter de hiel
van de andere voet in de 5e positie worden geplaats


Chainé Turn (Stationary Turn)

Een 360 º draai rechts- of linksom met gewichtswisselingen.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor met een CBM,
2 LV sluit bij RV en draai 1/2 rechtsom,
3 draai verder 1/2 rechtsom op LV en RV stap naar voor (variabel)


Change Weight

Gewichtswisseling van het ondersteunende been op het andere been


Charleston

Is een 4 tellen gecombineerde aantal passen van een Step en Toe Touch.
Kan ook uitgevoerd worden met de nadruk leggen op de voeten
( zie Charleston Swivel = Mashes Potatoes).
Voorbeeld:
1 LV stap naar voor,
2 RV teentik voor,
3 RV stap naar achter,
4 LV teentik achter.


Charleston Kick

Is gelijk als de Charleston, echter op tel 2 is het een schop naar voor.
(Ook bekend als Montana Kick en/of Black Bottom)


Chassé (2 tellen)

Een chassé is een shuffle zijwaarts, links of rechts.
Voorbeeld:
1 RV stap opzij
& LV zet naast RV
2 RV stap opzij


Chorus Line (Broadway Kick)

Een combinatie van een Side Step en een Kick High diagonaal naar voor.
Voorbeeld
1. RV stap rechts opzij,
2 LV schop diagonaal naar voor,
3 LV stap links opzij,
4 RV schop diagonaal naar voor


Close

De vrije voet sluit bij de ondersteunene voet, zonder gewichtswisseling


Coasterstep (2tellen)

Achterwaarts of voorwaarts, beginnend met RV of LV.
Voorbeeld:
1 RV stap achter
& LV zet naast RV
2 RV stap naar voor in oorspronkelijke positie


CBM = Contra Body Movement

Een lichaamsbeweging die je gebruikt als inzet van een draai om
het draaien te vergemakkelijken.
De CBM valt dus gelijk met de eerste pas naar de draai toe.


CBMP = Contra body Movemont Position

Een voetpositie. Hierbij stapt men door met de ene voet gekruist over of
gekruist achter de andere voet terwijl het
lichaam de 12 uur positie behoudt.


Count

Tellen. Wordt gebruikt om a) aantal maatslagen v.d. muziek te tellen, b)
het ritme van lichaams- en/of voet-bewegingen te tellen, c) tellen vooraf.


Crazy Leg (Hook Combination Extended)

Zie de omschrijving bij de Hook Combination Extended


Cross

De vrije voet stapt gekruist over of gekruist achter de ondersteunende voet.


Cross Shuffle (2 tellen)

Naar rechts (startend met LV) of naar links (startend met RV): stap over en stap over.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist over LV
& LV stap iets naar links
2 RV stap gekruist over LV


Cuban Motion

Een heupactie d.m.v. een beheerst en gecontroleerde gewichtswisseling van de ene
voet op de andere voet.
a) Bij een zijwaartse stap de voet plaatsen op de binnenzijde v.d. bal v. de voet
gedurende gewichtswisseling
( zie begin Sweet Maria als voorbeeld),
b) Bij een voor- of achterwaartse stap gebeurt dit door het duwen van heup na
de gewichtswisseling.


Curtsy

Buiging, als begroeting, waarbij men gelijktijdig enigszins door de knieën zakt
en het ene been achter het andere met de teen aantikt.


CW = Clockwise

Met de wijzers van de klok meedraaien, m.a.w. rechtsomgaande beweging


CCW = Counter Clockwise

Tegen de wijzers van de klok in bewegen, m.a.w. linksom


D

Dig

Heel-dig: Sterk geaccentueerde beweging met de hiel van de vrije voet
op de voer voor aantikken
(alsof je een schep in de grond duwt),
Toe-dig: Gelijk aan de Heel-dig, echter met de bal v.d. voet


Direction

Is de richting waarin de voet zich naar toe beweegt


Drag

Met de bal v.d. vrije voet en de knie gebogen naar de ondersteunende
voet over de vloer bijtrekken (ook slide)


Draw

Is gelijk aan drag maar dient met de teen te worden bijgetrokken,
is het bijtrekken in de vorm van een circel
dan heet het een rondé.


E

Electric Rock

Zijn doorgaande Rock Steps naar achter en naar voor, of andersom


Elvis Knee

Een knie wordt naar binnen gedraaid vóór de andere knie.
De teen blijft op de plaats staan.


F

Fan (is per voet)

Heel Fan: Draai op de bal v.d. voet de hiel naar buiten en draai terug.
Toe Fan: Draai op de hiel v.d. voet de teen naar buiten en draai terug.


Fan Swivel (ook bekend als Swivet of als Contra Swivels)

Een combinatie van de Heel- en Toe Fan tegelijk uitgevoerd.
Dus gewicht op de bal v.d. ene voet en de hak v.d. andere voet de tenen
naar dezelfde kant draaien.


Flick

Is een kort en krachtige schop met uitgestrekte teen en gebogen knie
zijwaarts of achterwaarts


Figure Four

Het vrije been slingert als een pendule voor het ondersteunende been langs en
plaats de voet met de teen naar beneden gericht net iets boven de knie van het
ondersteunende been waardoor er een cijfer 4 ontstaat.


Foot Positions

De 6 belangrijke voetposities in het dansen. Zie voetposities


Footboogie (4 tellen)

Met RV of LV uitdraaien van eerst de teen en dan de hak en in
omgekeerde volgorde weer terug.
Voorbeeld:
1 RV draai op hak teen naar rechts
2 RV draai op bal hak naar rechts
3 RV draai op bal hak terug
4 RV draai op hak teen terug


Freeze

Een complete stop in de beweging, m.a.w. onbeweeglijk


Front

In front: door met de vrije voet iets voor de ondersteunende voet stappen.
Betekent ook het gebied voor de danser(s)


Full Turn (meestal 2 tellen)

Een hele draai (360 graden) in twee stappen, rechts- of linksom.
Een full turn wordt vaak gevolgd door een shuffle of een rock step.
Voorbeeld:
1 Zet RV ¼ naar rechts gedraaid naar voor (lichaam draait mee)
2 Draai op bal van RV ½ rechtsom door en zet LV ¼ rechtsom gedraaid naar voor.


G

Grapevine = vine

Bestaat uit 3 doorlopende zijwaartse stappen met passen achter en/of voor de ene voet,
de 4e tel is variabel. De vine start altijd met een pas opzij of een pas gekruist achter.
Start je voorlangs dan is het een zigzag ondanks dat het 4 tellen zijn.


H

Heel Ball Change

Is gelijk aan de kick ball change met uitzondering van de 1e pas,
hier wordt met de hiel voorwaarts op de vloer aangetikt zonder gewichtswisseling.
Voorbeeld:
1 RV hieltik voor,
& RV plaats terug,
2 LV stap op de plaats


Heel Ball Cross

Is gelijk aan de heel ball change, echter op tel 2 stapt men gekruist voor of
achter de andere voet.
Voorbeeld:
1 RV hieltik voor,
& RV plaats terug,
2 LV stap gekruist over RV


Heel-Dig

Sterk geaccentueerde beweging met de hiel v.d. vrije voet op de vloer voor aantikken
(alsof je een spa de grond indrukt)


Heel Fan

Draai een van de hakken naar buiten en weer terug.


Heel Grind (2 tellen)

Op de hak met LV ¼ draai naar links of met RV ¼ draai naar rechts maken.
Het kan ook uitgevoerd worden zonder draai.
Voorbeeld:
1 RV plaats hak recht voor en zet gewicht erop
2 Draai op hak van RV ¼ draai rechtsom en zet LV naar achter


Heel Jacks (ook bekend als Sailorshuffle of Vaudeville)

Bestaat uit gesyncopeerde pasjes van sidestep, cross over en heel touch
Voorbeeld:
& LV stap links opzij en iets achter,
1 RV stap gekruist over LV,
& LV stap links opzij,
2 RV tik hiel diagonaal rechts voor,
& RV stap rechts opzij en iets achter,
3 LV stap gekruist over RV,
& RV stap rechts opzij,
4 LV tik hiel diagonaal links voor.
Als je dit figuur zonder de "& " tellen doet, dus in hele tellen,
dan is het een Slow Heel Jack


Heel Split (‘vlinder’ 2 tellen)

Draai op bal van beide voeten de hakken naar buiten en weer terug.


Heel Stand (2 tellen)

Beurtelings naar voren op (alleen) de hakken gaan staan.
Voorbeeld:
1 RV stap op hak naar voren, hou tenen omhoog
2 LV stap op hak naast RV, hou tenen omhoog


Heel Stomp

Til één of beide hielen van de vloer op door de knie of knieën te buiten en zet
de hiel (en) terug. Deze beweging gebeurt meestal binnen een tel ( &1)


Heel Strut (2 tellen)

Kan zowel met RV als met LV uitgevoerd worden.
Voorbeeld
1 RV stap naar voor op hak, gewicht blijft op LV
2 RV zak door op hele voet (dus ook teen op de vloer) en plaats gewicht op RV


Heel Swivel

Vanuit voetpositie 1 draaien de beide hielen gesloten,
op de bal van beide voeten met enigszins gebogen knieën,
naar rechts of links en dan weer terug naar voetpositie 1.
De heupen worden wel meegedraaid terwijl het bovenlichaam stil staat.


Heel Twist

Doorgaande Heel Swivels naar rechts en naar links draaien of andersom.
Dus je gaat niet terug naar voetpositie 1


Hip Bump (1 tel)

Duw de heupen naar rechts met het gewicht op RV, of naar links met het gewicht op LV.


Hitch (1 tel)

Een hitch is het optrekken van een knie.


Hold (1 tel)

Een hold is een rusttel. Er worden geen passen gedaan.
Soms wordt er tijdens een hold wel in de handen geklapt.


Hook (1 tel)

Bij een hook kruist het ene been, met gebogen knie, voor het andere been.
De betreffende voet raakt niet de grond.


Hook Combination

Een Hook met Heel Touches combinatie van 4 tellen.
Voorbeeld:
1 RV hieltik voor,
2 RV kruis voor linker scheenbeen,
3 RV hieltik voor,
4 RV sluit aan bij LV (= variabel)


Hook Combination Extended (ook bekend als Crazy Leg)

Een Hook Combination uitgebreid tot 6 of 8 tellen.
Alleen de vrije voet gebruiken gedurende een combinatie van diverse voetbewegingen.
Voorbeeld:
1. RV haktik voor,
2, RV kruis voor linker scheenbeen,
3 RV haktik voor,
4 RV schop zijwaarts (flick),
5 RV haktik voor,
6 RV kruis voor linker scheenbeen,
7 RV haktik voor,
8 RV sluit aan


Hop (1 tel)

Een sprongetje met het been waarop je staat.
Je komt ook op hetzelfde been weer terug.


J

Jazz Box (4 tellen)

Een jazz box kan zowel met RV als met LV beginnen.
De stappen vormen met elkaar een vierkant.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist over LV
2 LV maak klein stapje naar achter
3 RV maak klein stapje naar rechts
4 LV stap naast RV


Jive Walk (ook bekend als Jazz Walk)

Een combinatie van een stap en een Side Toe Touch.
Voorbeeld:
1 RV teentik rechts opzij,
2 RV stap voor,
3 LV teentik links opzij,
4 LV stap voor


Jump (1 tel)

Een sprongetje met beide voeten tegelijk.


Jumping Jack (2 tellen)

Twee sprongetjes met beide voeten, eerst kom je in spreidstand terug en daarna weer
gewoon of in kruisstand.
Voorbeeld:
1 RV + LV spring in spreidstand
2 RV + LV spring in kruisstand


K

Kick (1 tel)

Een kick is een schop naar voor, naar achter of opzij.
Je buigt de knie en strekt hem weer met een schoppende beweging.


Kick Ball Change (2 tellen)

De kick ball change zijn drie passen in twee tellen en kan met RV of LV beginnen.
De kick ball change kan zowel naar voor als diagonaal uitgevoerd worden.
Variaties zijn “kick ball cross”, “heel ball change” en “heel ball cross”.
Voorbeeld:
1 RV kick naar voor (kick)
& RV zet op bal (ball) terug naast LV, gewicht op RV
2 zet gewicht terug op LV (change)


L

Leap

Het overspringen van de ene voet op de andere voet


Lift (2 tellen)

Een lift is het optillen en weer neerzetten van hak of teen (heel-lift, toe-lift).
Het kan zowel met een voet als met beide voeten uitgevoerd worden.


Lock Step (2 tellen)

De lock step kan zowel met LV als met RV beginnen en naar voor of achter uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
2 LV trek bij gekruist achter RV (lock)


LV

Linker voet


M

Mambo Step (2 tellen)

De mambo step zijn 3 passen in twee tellen.
Het kan zowel naar voor, achter, links en recht uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
& Breng gewicht terug op LV
2 RV zet naast LV en zet gewicht op RV


Mark Time

Het zijn 2 stappen op de plaats met gewichtswisseling van de ene
voet op de andere voet in 2 tellen.


Mashed Potatoes ( bijnaam Charleston Swivels)

Bestaan uit Heel Swivels, die afzonderlijk, maar gelijktijdig worden uitgevoerd,
zowel op de plaats alsook achterwaarts of voorwaarts.


Measure

Maat: is de indeling van de bewegingen volgens een vastgestelde tijdmaat.
Het is de ruimte (vakken) tussen 2 maatstrepen die aangeduid wordt d.m.v.
staande strepen op de notenbalk.
Deze vakken heten maten.


Military Turn (Stationary Turn)

Is bijna gelijk aan de Pivotturn, alleen is de draai maximaal 1/4 draai rechtsom of linksom


Modified

Gewijzigd, aangepast, veranderd. Dat wil zeggen dat een standaard
danspatroon iets is gewijzigd.
Bijv. Modified Jazz Box:
1 RV stap gekruist over LV,
2 LV stap achter,
3 RV sluit bij LV,
4 RV + LV spring naar voor (jump)


Montana Kick

Zie Charleston Kick


Monterey Turn (4 tellen)

De monterey turn is ½ (kan ook soms ¼ zijn) draaibeweging in 4 stappen,
voorafgegaan door een touch en ook eindigend met een touch.
Voorbeeld:
1 RV tik met teen rechts aan
2 LV draai op bal van voet ½ draai rechtsom en zet gelijktijdig RV naast LV
3 LV tik met teen links aan
4 LV zet terug naast RV


Movement

Foot movement: de voet in beweging brengen naar één van de voetposities
Body Movement: lichaamspositie wijzigen, eventueel d.m.v. een lichaamsactie


Music

Muziek is de ordening van klanken d.m.v. toonhoogte, toonduur, toonsterkte


P

Paddle Turn (2 tellen)

Een of meer draaien op een voet waarbij de andere voet duwt
(paddle) om jezelf te draaien.
Voorbeeld:
1 RV tik met teen voor
& verplaats gewicht op LV en maak gelijktijdig ¼ draai linksom
2 RV tik met teen voor
& verplaats gewicht op LV en maak gelijktijdig ¼ draai linksom


Pigeon Toed

Zie omschrijving Apple Jack


Pin Ball

Zie omschrijving Bunny Hop


Pivot ( ½ draai in 2 tellen)

Een pivot kan zowel links- als rechtsom plaatsvinden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor
2 RV + LV draai op bal van voeten ½ draai linksom en breng gewicht op LV
Een pivot wordt ook wel eens met ¼ draai uitgevoerd.


Pivot ( Progressive Turn )

Een voorwaartse 180 º draai rechtsom of linksom met gewichtswisseling.
Voorbeeld:
1 RV stap voor in 5e positie extended ,
2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter
( of naast RV in de 2e of 3e positie , of voor in de 5e positie extended)
Traveling Pivot: Een dubbele pivot voorwaarts met 3 gewichtswisselingen met
een totale draai van 360 º.
Voorbeeld:
1 RV stap voor in de 5e positie extended,
2 draai 1/2 rechtsom op RV en LV stap achter,
3 draai 1/2 rechtsom op LV en RV stap voor in 5e positie extended


Point

Met de teen wijzen of de vloer aantikken zowel voorwaarts, achterwaarts,
zijwaarts en gekruist over. Dit gebeurt zonder gewichtswisseling


Polka Step

Een dansvariatie van 3 passen in 2 tellen naar voor of naar achter.
Voorbeeld:
1. RV stap voor,
& LV sluit bij hiel RV in de 3e positie,
2 RV stap naar voor, dit dient te gebeuren met opveren vanaf de voeten.


Progressive Turn

Een voortgaande draai


Q

Quick

Is een aanduiding (telling) voor een voet- of lichaamsbeweging
op 1 hele tel van de muziek. m.a.w. Quick is 1 beat.


R

Rhythm

Ritme is een regelmatig patroon van stappen en lichaamsbewegingen.
het ordenen hiervan is zintuiglijk waarneembaar ( ritmisch).
In de muziek is het de afwisseling van tonen van verschillende lengte
binnen een gelijkmatige terugkerende tijdmaat ( = tel eenheden)


Rhythm Scoot

Een zijwaartse of voorwaartse danspatroon met snelle gewichtswisseling
terwijl de andere voet wordt verplaatst,
d.m.v. het zogenaamde wegschoppen.
Voorbeeld:
1 LV teentik links opzij,
2 rust,
& zet gewicht op LV en RV sluit bij LV,
3 LV teentik links opzij,
4 tel rust.


Ripple (Body Ripple)

Een golfachtige beweging door het lichaam, te beginnen bij een bepaald deel
van het lichaam en eindigt in een een ander deel.
Deze golfbeweging wordt in voorwaartse en achterwaartse richting uitgevoerd.


Rise

Rise & fall: Het rijzen en dalen gebeurt door het omhoog drukken vanaf de voeten
waardoor het lichaam omhoog of omlaag gaat. Dit gaat altijd gepaard met een Body Rise.
Body Rise: Het lichaam in hoogte laten toenemen door het strekken van het middenrif en ruggengraat.
Het is ook mogelijk om alleen een Body Rise te maken, terwijl de voeten vlak blijven


Rock

Is een gewichtswisseling over 2 tellen in elke richting van de ene voet op de andere voet
met behoud van vloercontact door beide voeten.


Rock Step (2 tellen)

Kan zowel naar voor, achter, zijwaarts of diagonaal(cross rock step) uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV stap naar voor en breng gewicht op RV, zak iets door de knie
2 Breng gewicht terug op LV


Rocking Chair

Een schommelstoelbeweging, lijkend op een rockstep.
Voorbeeld:
& RV zet hak voor LV
1 RV zet teen neer, til hak op. Til LV van vloer
& RV zet hak neer, LV zet teen achter neer
2 LV zet hak neer, til teen op. Til RV van vloer


Roll

Body Roll: Is een cirkel draaien van het lichaam vanaf de heupen zowel links als rechtsom
Hip Roll: Is een cirkel draaien met de heupen, zowel links als rechtsom
Knee Roll: Is een circel draaien met een knie, zowel links als rechtsom
(ook bekend als Elvis Knees)
Snake Roll: Gelijk als een body ripple, alleen is nu de golfbeweging zijwaarts
zoals een slang zich beweegt.


Rolling Vine ( progressive turn )

Een 360 º draai met 3 gewichtswisselingen en verplaatsing, zowel rechtsom als linksom.
Voorbeeld:
1 RV stap rechts opzij met 1/3 rechtsom,
2 LV stap 1/3 draai door opzij,
3 RV stap 1/3 draai door opzij,
4 is variabel. Kan ook gedaan worden in 1/4, 1/4, 1/2 .


Rondé

De ondersteunende voet is met iets gebogen knie, en de vrije voet maakt een cirkel
beweging naar voor,opzij, achter en sluit zonder gewicht. Kan ook tegen de wijzers
van de klok in gedaan worden.


Run

Een aantal stappen voorwaarts of achterwaarts bij welke iedere stap 1 maatslag is.


Running Man

Passen die lijken op rennen, maar op de plaats worden uitgevoerd.
Het kan zowel met LV als RV beginnen.
Voorbeeld:
1 RV stap rechts voor
& RV hop terug, linkerknie omhoog
2 LV stap links voor
& LV hop terug, rechterknie omhoog
3 RV stap rechts voor
& RV hop terug, linkerknie omhoog
4 LV stap links voor


RV

Rechter voet


S

Sailor Run

Is als de Sailor Walk alleen nu 1 stap per tel


Sailor Shuffle

Zie Heeljack


Sailor Step (2 tellen)

Als coaster step, alleen nu de eerste stap schuin achter de andere voet.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist achter LV
& LV zet naast RV
2 RV zet terug in oorspronkelijke positie


Sailor Walk
(ook bekend als Sailor Crosses of Drunken Sailor Steps)


Een serie stappen voorwaarts of achterwaarts die elkaar afwisselend kruisen telkens
gedurende 2 tellen over 1 stap.
Voorbeeld:
1 RV stap gekruist over LV,
2 rust,
3 LV stap gekruist over RV,
4 rust..


Scissor Step (4 tellen)

De scissor step is een rock step naar opzij, gevolgd door een stap over de
andere voet en een rusttel.
Voorbeeld:
1 RV stap rechts opzij
2 breng gewicht terug op LV
3 RV stap gekruist over LV
4 Rust


Scoot (1 tel)

Een scoot is een sprongetje met het been waarop het gewicht rust.
Dit kan zowel voor-, achter- of zijwaarts zijn.


Scuff (1 tel)

Een scuff is een veeg over de vloer, maar alleen met de hak.
Het kan zowel met LV als met RV.


Scuff Walk

Eender als de scuff, alleen nu voor of na de scuff een pas


Shimmy (2 tellen)

Bij een shimmy beweegt men de schouders van links naar rechts of van rechts naar links.
Gelijktijdig met de eerste tel wordt een stap naar voor of opzij gedaan.
Bij de tweede tel sluit men met de andere voet.


Shuffle (2tellen)

Een shuffle bestaat uit drie passen in twee tellen.
Het kan voorwaarts, achterwaart, opzij en draaiend uitgevoerd worden.
Als er meerdere shuffles achter elkaar plaatsvinden begint men elke
shuffle met een andere voet.
Voorbeeld:
1 RV stap voor
& LV sleep bij
2 RV stap voor
De eventuele tweede shuffle begint met LV.


Slap (1 tel)

Met een hand tegen voet, knie of scheenbeen tikken/slaan. Bij tegenovergestelde delen aan de binnenkant, bij dezelfde delen aan de buitenkant.
Voorbeeld:
1 RV kruis voor L-been en tik met L-hand aan


Slide

Een slide is het bijslepen van de niet dragende voet na een lange pas.
Een slide kan uit meerdere tellen bestaan en kan in alle richtingen uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV maak grote stap naar rechts
2 t/m 4 LV sleep naast RV


Slow

Is een aanduiding (telling) voor een voet- of lichaamsbeweging gedurende
2 tellen van de mjuziek,
m.a.w. Slow is 2 beats.


Snap Fingers

Knippen met de vingers


Spin (stationary turn)

Is een 360 º draai op 1 been.
Voorbeeld:
1 RV stap voor in CBM,
2 een hele draai op RV en LV trek bij RV zonder gewicht,
3 LV stap voor


Split

De voeten worden beurtelings naar links en rechts uit elkaar gestapt en weer beurtelings
terugkomen op de plaats.
Voorbeeld:
1 LV kleine stap links opzij,
2 RV kleine pas rechts opzij,
3 LV stap terug naar het midden,
4 RV stap terug naar het midden.
Syncopated split: Is hetzelfde maar dan met een & telling. De telling is dan & 1 & 2


Spotting

Zich concentreren op een vastgesteld punt bij een hele draai


Square Rhumba

Een danspatroon van een vierkant, de nadruk ligt op tel 1.
Voorbeeld:
1 + 2 LV stap voor (slow),
3 RV stap rechts opzij,
4 LV slepen en aansluiten bij RV,
5 + 6 RV stap achter ( slow),
7 LV stap links opzij,
8 RV slepen een aansluiten.


Stationary Turn

Is een draai op de plaats


Step

Een stap met een volledige gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet


Stomp (1 tel)

Tegen de vloer stampen met de hele voet. Als het gewicht op de betreffende voet komt
te staan heet het stomp down. Als met dezelfde voet de volgende stap wordt gedaan
heet het stomp up.


Stroll

Een 4 tellende combinatie van een step, een cross, en een hold.
Doorgaans wordt dit diagonaal gedanst.
Voorbeeld:
1 LV stap diagonaal links voor,
2 RV kruist achter LV ,
3 LV stap diagonaal links voor,
4 rust


Strut

Heel Strut: Bijv.
1 RV stap voor op de hak,
2 RV laat tenen zakken.
Toe Strut: bijv.
1 RV stap voor op bal v.voet,
2 RV laat hak zakken Dit kan zowel voor de Heel Strut als de Toe Strut
ook achterwaarts en opzij.


Sugar Foot

Een combinatie van teentik naast ondersteunende voet met de hak naar buiten
gedraaid en een haktik
naast de ondersteunende voet met de tenen naar buiten gedraaid.
(bijv. het begin v.d. Canadian Stomp)


Sugar Push

Een alternatieve draai v.d. voeten (swiveling) in de richting van de vrije voet.
Kan op de plaats of verplaatsend naar voor worden uitgevoerd.
(als het ware schaatsbewegingen).


Support Leg/Foot

Het been waar volledig het lichaamsgewicht op rust. m.a.w.
a) het ondersteunende been
b) de ondersteunende voet


Sway

Het zijwaarts overhellen v.h. lichaam vanuit de heup d.m.v.
het strekken van één zijde van het
bovenlichaam zonder dat er een "knik"ontstaat in de andere zijde v.h. lichaam


Swing

De vrije voet (voet waarop het gewicht niet rust) wordt opgetild en voor-, zij,
of achterwaarts of kruislings bewogen. Meestal met een zwaaiende beweging.


Switch

Een snelle gewichtswisseling van de ene voet op de andere voet (wisselsprong).
Deze beweging wordt in 1 maatslag van de muziek gedaan & 1, & 2. Kan zowel voorwaarts,
achterwaarts als zijwaarts worden uitgevoerd.


Swivel (2 tellen)

Het op de bal van de voet naar buiten draaien van beide hakken
tegelijk naar links of naar rechts en weer terug. De heupen draaien mee,
het bovenlichaam niet.
Voorbeeld:
1 RV + LV draai hakken naar links
2 RV + LV draai hakken terug


Swivet (2 tellen)

Bij een swivet, ook wel contra swivel genoemd, draait de ene voet op de hak
de tenen een kant op en de andere voet op de bal van de voet de hak een kant op.
De heupen draaien mee, het bovenlichaam niet.
Voorbeeld:
1 LV draai teen naar links en RV draai hak naar rechts
(beide voeten staan dus dezelfde kant op gericht)
2 LV + RV draai terug


Syncopated

Syncopated Rhythm: Is een verschuiving van het accent in de muziek door
verbinding van het volgende zware
aan het voorafgaande zwakke of lichte maatdeel, hetzij in dezelfde of in de volgende maat.
hierdoor wordt het ritme verschoven ten opzichte van de maat.
Syncopated Steps: Zijn stappen of bewegingen die ook op de tussentellingen
worden gedanst (de & telling).


Syncopated Vine (3 tellen)

Deze kan zowel naar links als naar rechts uitgevoerd worden.
Het bestaat uit vier passen in drie tellen.
Voorbeeld:
1 RV zet naar rechts
2 LV stap gekruist achter RV
& RV stap iets rechtsachter
3 LV stap gekruist over RV


T

Tag

Een afwijkend deel in de choreografie van de dans om daarmee betere aansluiting te
krijgen met de muziek. Het wordt ook wel “brug” of “bridge” genoemd.


Tap

Een hoorbare tik met de teen van LV of RV.
Het kan opzij, maar ook (gekruist) voor of (gekruist) achter gebeuren.


Tempo

Zie omschrijving BPM


Time signature

Maatsoort geeft aan in welke maat een muziekstuk staat zoals:
a) 4 kwartsmaat ( 4 tellen in een maat ),
b) 3 kwartsmaat ( 3 tellen in een maat, bijv. de waltz),
c) 2 kwartsmaat ( 2 tellen in een maat, bijv. Tango)


Toe Fan (2 tellen)

Draai met één van de voeten de tenen naar buiten en terug.


Toe Split (2 tellen)

Draai van beide voeten de tenen naar buiten en terug.
(Als heel split, maar nu met de tenen)


Toe Strutt (2 tellen)

Kan zowel met RV als met LV uitgevoerd worden.
Voorbeeld:
1 RV zet naar voor op teen, gewicht blijft op LV
2 RV zet hak neer en plaats gewicht op RV


Toe Swivel

Vanuit voetpositie 1 draaien de tenen, op de hielen van beide voeten met
enigszins gebogen knieën, naar buiten en terug.


Together (1 tel)

Het (terug)plaatsen van de vrije voet naast de voet waarop het gewicht rust.


Touch (1 tel)

Tik met de teen op de aangegeven plaats.
Dit kan zowel voor, achter of opzij zijn.
Ook gekruist aantikken is mogelijk.


Transfer Weight

Lichaamsgewicht overzetten ( zie Change Weight)


Traveling Cross Steps

Doorgaande kruispassen zijwaarts (zowel voor als achterlangs)
Kan zowel met als zonder & tel worden gedaan


Traveling Pivot

Zie omschrijving bij Pivot


Traveling Steps

Stappen, bijvoorbeeld Applejacks of swivels, die in plaats van
‘op de plaats’ in de richting gaan
waarin ze zijn gezet.
Traveling steps kunnen variëren in het aantal tellen.


Traveling Swivels

Een doorgaande combinatie van de 1e pas van de Heel Swivel met die van
de Toe swivel welke zijwaarts wordt gedanst


Triangle

In een tekendriehoek door een aantal van 4 stappen uitgevoerd.
Voorbeeld:
1 LV stap diagonaal links voor,
2 RV stap diagonaal rechts voor,
3 LV stap diagonaal terug naar achter,
4 RV sluit aan bij LV


Tripple Step

Drievoudige stappen op de plaats in 2 tellen.


Tripple turn (2 tellen)

Een tripple turn bestaat uit drie passen in twee tellen.
Tijdens de passen wordt een draai gemaakt, dit kan ¼, ½ of een hele draai zijn.
Het kan zowel met LV als met RV gestart worden.
Voorbeeld:
1 RV zet ¼ gedraaid naar recht
& LV zet naast RV
2 RV zet ¼ gedraaid naar rechts
Het voorgaande voorbeeld is een tripple turn met ½ draai.


Turn

Draai. Dit wordt meestal aangegeven met de hoeveelheid draai.
bijv. 1/4, 1/2, 3/4 of een hele draai


Twist

Zie omschrijving Heel Twist


Twist Turn

Vanuit een gekruiste voetenstand, zowel voor als achter gekruist,
draaien op de bal v. beide voeten.
(wordt ten onrechte unwind genoemd)
a) bij 1/4 draai eindigen de voeten in de 4e positie,
b) bij 1/2 draai eindigen de voeten in de 2e positie,
c) bij 3/4 draai eindigen de voeten in de 5 e positie extended


U

Unwind (1 tel)

Het terug draaien van het lichaam nadat de voeten gekruist zijn.
Voorbeeld:
1 RV stap over LV
2 RV + LV maak ½ draai linksom (unwind)


V

Variation

Verandering van voet- of lichaamsbewegingen die afwijkend is van de
originele dansbeschrijving welke
binnen een danspatroon en ritme van de dans wordt uitgevoerd.
Dit is gebruikelijk bij danswedstrijden vanaf een bepaalde klasse.


Vaudeville (2 tellen)

Aangepaste danspassen met een kruispas erin.
Voorbeeld:
& RV stap iets achter opzij
1 LV stap gekruist voor RV
& RV stap rechts opzij
2 LV tik met hak schuin links voor


Vine (3 tellen)

Een vine, ook wel Grapevine genoemd, kan naar rechts en links worden uitgevoerd en daarom
zowel met LV als met RV starten.
Het is een doorgaande pas met een kruispas voor of achter.
De vine wordt altijd gevolgd door een actie, zoals bijvoorbeeld, hitch, kick, scuff, e.d.
Ook kan de vierde tel een rusttel zijn.
Voorbeeld:
1 RV stap naar rechts opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap naar rechts opzij
(4 LV tik naast RV )


W

Walk

Doorgaans een stap nemen gedurende 2 tellen. Kan een stap zijn met een tel rust op tel 2
of en lichaamsactie op de plaats( zie brush walk, jive walk, etc)


Walk

Weave

Een weave is een beweging naar rechts of links met meerdere zijpassen en meerdere
kruispassen voor en achter. Het kan zowel met RV en LV beginnen.
De laatste pas is een actie.
Voorbeeld:
1 RV stap naar rechts opzij
2 LV stap gekruist achter RV
3 RV stap naar rechts opzij
4 LV stap gekruist voor RV
5 RV stap naar rechts opzij
6 LV stap gekruist achter RV
7 RV stap naar rechts opzij
8 LV tik aan naast RV


Wheighted Leg/Foot

Zie omschrijving Support Leg/Foot


Wheely

Een actie met de beide armen die een rondgaande beweging naar voor, beneden,
achter en naar voor maken.
Afgeleid van de rondgaande wielen van een trein.


Z

Zig-Zag

Het diagonaal over de vloer gaan, met rechts/links wisseling.
Het kan zowel voor- als achterwaarts uitgevoerd worden, beurtelings stappend en aantikkend.
Het aantikken gaat vaak samen met een klap in de handen.