April 2006

Noordbergum "De Balstien" 29-04-2006
Giekerk Driesprong 23-04-2006
Tolbert dorpshuis 22-04-2006
Kootstertille "Tillehus" 15-04-1006
Oosterbieriem Mienskar 01-04-2006